GlobePax

Правила та умови

Останнє оновлення: 24 вересня 2021 року Будь ласка, уважно прочитайте ці умови використання, перш ніж користуватися нашою Службою.

Інтерпретація та визначення

Інтерпретація

Слова, з яких початкова буква пишеться з великої літери, мають значення, визначені за таких умов. Наступні визначення мають однакове значення незалежно від того, чи з’являються вони в однині чи у множині.

Визначення

Для цілей цих Умов:
  • Партнер означає суб’єкт господарювання, який контролює, контролюється або перебуває під спільним контролем зі стороною, де «контроль» означає володіння 50% або більше акцій, частки в капіталі або інших цінних паперів, що мають право проголосувати за обрання директорів чи інших органів управління.
  • Країна відноситься до: Україна
  • Компанія (у цій Угоді іменується “Компанія”, “Ми”, “Ми” або “Наша”) відноситься до GlobePax, Князя Острозького, 35, Львів, Львівська область, Україна, 79000.
  • Пристрій означає будь-який пристрій, який може отримати доступ до Послуги, наприклад, комп’ютер, мобільний телефон або цифровий планшет.
  • Послуга стосується веб-сайту.
  • Загальні положення та умови (також називаються “Умови”) означають ці Загальні положення та умови, які складають повну угоду між вами та компанією щодо використання Служби.
  • Служба соціальних медіа третьої сторони означає будь-які послуги чи вміст (включаючи дані, інформацію, продукти чи послуги), що надаються третьою стороною, і які можуть відображатися, включатись або надаватися Службою.
  • Веб-сайт стосується GlobePax, доступний з GlobePax
  • Ви означає особу, яка отримує доступ до Служби або використовує її, або компанію, або іншу юридичну особу, від імені якої така особа отримує доступ або користується Службою, відповідно.

Подяка

Це Загальні положення та умови, що регулюють використання цієї Служби, та угода, яка діє між Вами та Компанією. Ці Загальні положення та умови встановлюють права та обов’язки всіх користувачів щодо використання Сервісу. Ваш доступ до Служби та користування нею обумовлений Вашим прийняттям та дотриманням цих Загальних положень та умов. Ці Умови поширюються на всіх відвідувачів, користувачів та інших осіб, які отримують доступ до Сервісу або користуються ним. Отримуючи доступ до Сервісу або використовуючи його, ви погоджуєтесь з цими Загальними положеннями та умовами. Якщо ви не згодні з будь-якою частиною цих Загальних положень та умов, ви не можете отримати доступ до Служби. Ви заявляєте, що вам більше 18 років. Компанія не дозволяє особам до 18 років користуватися Послугою. Ваш доступ до Служби та її використання також обумовлений Вашим прийняттям та дотриманням Політики конфіденційності Компанії. Наша Політика конфіденційності описує нашу політику та процедури щодо збору, використання та розкриття Вашої особистої інформації, коли Ви використовуєте Додаток або Веб-сайт, і розповідає Вам про Ваші права на конфіденційність та те, як закон захищає Вас. Будь ласка, уважно прочитайте нашу Політику конфіденційності перед тим, як користуватися нашим Сервісом.

Посилання на інші веб-сайти

Наша Служба може містити посилання на сторонні веб-сайти або послуги, які не належать Компанії або не контролюються нею. Компанія не контролює і не несе відповідальності за вміст, політику конфіденційності або практику будь-яких сторонніх веб-сайтів або послуг. Ви також визнаєте і погоджуєтесь, що Компанія не несе відповідальності або відповідальності, прямо чи опосередковано, за будь-який збиток або збитки, спричинені або передбачені внаслідок використання або у зв’язку з використанням будь-якого такого вмісту, товарів чи послуг, доступних на або через будь-які такі веб-сайти чи послуги. Ми настійно рекомендуємо Вам ознайомитися з умовами та політикою конфіденційності будь-яких сторонніх веб-сайтів або послуг, які Ви відвідуєте.

Припинення

Ми можемо припинити або призупинити Ваш доступ негайно, без попереднього повідомлення чи відповідальності, з будь-якої причини, в тому числі без обмежень, якщо Ви порушите ці Умови. Після припинення дії Вашого права на використання Послуги негайно припиняється.

Обмеження відповідальності

Незважаючи на будь-який збиток, який Ви можете понести, вся відповідальність Компанії та будь-якого з її постачальників згідно з будь-яким положенням цих Умов та Вашим ексклюзивним засобом захисту для всього вищесказаного буде обмежена сумою, фактично сплаченою Вами через Послугу. У максимально допустимій мірі чинним законодавством Компанія та її постачальники ні в якому разі не несуть відповідальності за будь-які спеціальні, випадкові, непрямі чи наслідкові збитки (включаючи, але не обмежуючись цим, збитки внаслідок втрати прибутку, втрати даних або інша інформація про переривання бізнесу, травмування особи, втрату конфіденційності, яка виникає внаслідок використання або будь-яким чином пов’язаного з використанням або неможливістю користуватися Сервісом, стороннім програмним забезпеченням та / або стороннім обладнанням, що використовується разом із Сервісом, або в іншому випадку у зв’язку з будь-яким положенням цих Умов), навіть якщо Компанія або будь-який постачальник були проінформовані про можливість такого збитку, і навіть якщо засіб не відповідає своїй суттєвій меті. Деякі держави не допускають виключення явних гарантій або обмеження відповідальності за випадкові або наслідкові збитки, а це означає, що деякі з вищезазначених обмежень можуть не застосовуватися. У цих штатах відповідальність кожної сторони буде обмежена в найбільшій мірі, дозволеній законом.

Застереження “ЯК Є” та “ЯК ДОСТУПНО”

Послуга надається Вам “ЯК Є” та “ЯК ДОСТУПНА” та з усіма несправностями та дефектами без будь-яких гарантій. У максимально допустимій мірі чинним законодавством Компанія від свого імені та від імені своїх філій та її та їх відповідних ліцензіарів та постачальників послуг прямо відмовляється від будь-яких гарантій, явних, прихованих, статутних чи інших, стосовно Послуга, включаючи всі передбачувані гарантії товарності, придатності для певної мети, право власності та непорушення, а також гарантії, які можуть виникнути внаслідок угоди, курсу виконання, використання чи торгової практики. Без обмеження вищевикладеного, Компанія не надає жодних гарантій та зобов’язань та не представляє жодного виду, що Послуга буде відповідати Вашим вимогам, досягти запланованих результатів, бути сумісною або працювати з будь-яким іншим програмним забезпеченням, програмами, системами чи послугами, працювати без перерви, відповідати будь-яким стандартам продуктивності чи надійності або не мати помилок, або будь-які помилки або дефекти можуть бути виправлені. Не обмежуючи вищевикладене, ні Компанія, ні будь-який постачальник компанії не надає жодних заяв чи гарантій будь-якого виду, явних або прихованих: (i) щодо функціонування або доступності Служби, а також інформації, вмісту та матеріалів або продуктів включені в них; (ii) що Послуга буде безперебійною або без помилок; (iii) щодо точності, надійності або валюти будь-якої інформації чи вмісту, що надається через Послугу; або (iv) що Сервіс, його сервери, вміст або електронні листи, надіслані від Компанії чи від її імені, не містять вірусів, сценаріїв, троянських коней, хробаків, шкідливого програмного забезпечення, бомб часу або інших шкідливих компонентів. Деякі юрисдикції не дозволяють виключати певні типи гарантій або обмеження застосовних статутних прав споживача, тому деякі або всі вищезазначені виключення та обмеження можуть не поширюватися на Вас. Але в такому випадку виключення та обмеження, викладені в цьому розділі, застосовуються в найбільшій мірі, що підлягають застосуванню відповідно до чинного законодавства.

Чинне законодавство

Закони країни, за винятком колізійних норм, регулюють ці Умови та використання вами Служби. Ваше використання Додатка може також регулюватися іншими місцевими, державними, національними чи міжнародними законами.

Вирішення спорів

Якщо у вас є якісь занепокоєння або суперечки щодо Послуги, ви погоджуєтеся спочатку спробувати вирішити спір неофіційно, зв’язавшись з Компанією.

Для користувачів Європейського Союзу (ЄС)

Якщо ви є споживачем Європейського Союзу, ви скористаєтесь обов’язковими положеннями законодавства країни, в якій ви проживаєте.

Дотримання законодавства США

Ви заявляєте та гарантуєте, що (i) Ви не знаходитесь у країні, на яку поширюється ембарго уряду Сполучених Штатів, або яка була визначена урядом Сполучених Штатів країною, що підтримує тероризм, та (ii) Ви не внесені до будь-якого урядового списку заборонених або обмежених сторін США.

Розділеність та відмова

Розділеність

Якщо будь-яке положення цих Умов буде визнано таким, що не підлягає виконанню, або недійсним, таке положення буде змінено та інтерпретоване з метою досягнення цілей такого положення в максимально можливій мірі відповідно до чинного законодавства, а інші положення продовжуватимуть діяти в повному обсязі.

Відмова

За винятком випадків, передбачених у цьому документі, невиконання права або вимагання виконання зобов’язання згідно з цими Умовами не впливає на здатність сторони скористатися таким правом або вимагає такого виконання в будь-який час після цього, а також відмова від порушення не означає відмову будь-якого наступного порушення.

Усний переклад

Ці Загальні положення та умови можуть бути перекладені, якщо ми зробили їх доступними вам на нашому Сервісі. Ви погоджуєтесь, що оригінальний текст англійською мовою має перевагу у разі суперечки.

Зміни до цих Загальних положень та умов

Ми залишаємо за собою право на власний розсуд будь-коли змінити або замінити ці Умови. Якщо перегляд суттєвий, ми докладемо розумних зусиль, щоб повідомити принаймні за 30 днів до того, як набудуть чинності будь-які нові умови. Що означає суттєві зміни, буде визначено на наш власний розсуд. Продовжуючи отримувати доступ до Нашої Послуги та користуватися нею після набрання чинності цими виправленнями, Ви погоджуєтесь з вами переглянутими умовами. Якщо Ви повністю або частково не погоджуєтесь з новими умовами, припиніть користуватися веб-сайтом та Послугою.

Зв’яжіться з нами

Якщо у вас виникли запитання щодо цих Загальних положень та умов, ви можете зв’язатися з нами:
  • електронною поштою: contact@globepax.com.ua